Teologiska institutionen :: lärplattformen - Distans

Brev från rektor / Letter from the Vice-Chancellor

Till våra studenter,

Smittspridningen av Coronaviruset väcker många frågor och som rektor förstår jag att det finns en oro, både över smittan och över hur det ska gå med studierna. Det är viktigt att du själv håller dig uppdaterad via den informationssida som uppdateras kontinuerligt.( https://www.uu.se/en/students/recommendations-on-coronavirus/ ).

Universitetet jobbar intensivt med att hitta alternativa lösningar på olika utmaningar som kan uppstå i undervisningen så att era studier ska kunna genomföras enligt plan. Det finns en beredskap för olika scenarier. Vänd dig till kurs- och programansvariga om du har frågor om din utbildning.

_______________________________________________

Campuskort. Ni har fått information och uppmaning att hämta era campuskort. Campuskorten gäller endast för studenter som studerar här i Uppsala och inte för er som endast läser på nätet.

Anmälan om salstentor.

Om ni får meddelande om att ni skall anmäla er till en salstenta, observera att detta endast gäller campusstudenter och inte er som läser på en nätkurs. Ni behöver ej bry er om detta mail.

Är du student med funktionsnedsättning? Läs mer här.

Skip course categories