Teologiska institutionen :: lärplattformen - Distans

Brev från rektor / Letter from the Vice-Chancellor

Till våra studenter,

Smittspridningen av Coronaviruset väcker många frågor och som rektor förstår jag att det finns en oro, både över smittan och över hur det ska gå med studierna. Det är viktigt att du själv håller dig uppdaterad via den informationssida som uppdateras kontinuerligt.( https://www.uu.se/en/students/recommendations-on-coronavirus/ ).

Universitetet jobbar intensivt med att hitta alternativa lösningar på olika utmaningar som kan uppstå i undervisningen så att era studier ska kunna genomföras enligt plan. Det finns en beredskap för olika scenarier. Vänd dig till kurs- och programansvariga om du har frågor om din utbildning.

Även myndigheter och departement är införstådda med studenternas situation och följer läget.

 Läs också gärna mer på vår blogg.  https://rektorsbloggen.uu.se/2020/03/13/corona-lyssna-pa-sakkunskapen/

 To our students,

The spread of the coronavirus is giving rise to many questions and as Vice-Chancellor I understand there is concern, both about the infection and about the consequences for your studies. It is important that you actively keep up with developments via the information page, which is continuously updated. (LINK).

The University is working intensively to find alternative solutions to the various challenges that may arise in teaching so that you can pursue your studies as planned. We are prepared for a range of scenarios. Get in touch with course and programme coordinators if you have any questions about your course or programme.

The relevant public authorities and the Ministry are also aware of the situation of students and are monitoring developments.

Please read more on our blog. http://vicechancellorsblog.uu.se/2020/03/13/corona-listen-to-the-experts/?preview=true

_______________________________________________

Campuskort. Ni har fått information och uppmaning att hämta era campuskort. Campuskorten gäller endast för studenter som studerar här i Uppsala och inte för er som endast läser på nätet.

Anmälan om salstentor.

Om ni får meddelande om att ni skall anmäla er till en salstenta, observera att detta endast gäller campusstudenter och inte er som läser på en nätkurs. Ni behöver ej bry er om detta mail.

Är du student med funktionsnedsättning? Läs mer här.

Skip course categories